Links

  obs De Vliegerdt   www.devliegerdt.nl
  Bestuur waaronder onze school valt    www.primovpr.nl
 
Organisatie voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang
www.kinderopvangdebontevlinder.nl
 
Buiten de Grenzen (meer- en hoogbegaafden Primo vpr)
www.buitendegrenzen.nl
   
www.lereniseenmakkie.nl                              
http://webpaden.yurls.net/
  Godsdienstig onderwijs www.pcgvo.nl
  Humanistisch vormingsonderwijs www.hvo.nl
  Centrum voor jeugd en gezin Bernisse www.cjgbernisse.nl
  Centrum voor jeugd en gezin Spijkenisse   www.cjgspijkenisse.nl
  Schoolmaatschappelijk werk www.careyn.nl
  Inspectie van het onderwijs   www.onderwijsinspectie.nl
  Onderwijsgeschillen; LKC www.onderwijsgeschillen.nl
                                                              
                                   
                              
                                                                                                         
                                      
                               
                         
                                            
                                             
                                                   

Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief

Vliegerdt nieuws