Tevredenheidpeilingen

Ouder tevredenheidpeiling 2016 (OTP)

Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,57. OBS De Vliegerdt scoort gemiddeld 8,31 op vraag 68. De waardering van de ouders voor OBS De Vliegerdt is daarmee 0,74 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. Wij zijn daar erg blij mee. Wij streven natuurlijk naar een nog beter resultaat! De ouders zeggen dat ze zich goed thuis voelen op obs De Vliegerdt. De kinderen gaan over het algemeen met plezier naar school. Daarnaast zijn de ouders tevreden over de vorderingen die hun kind maakt.

 
Download
 

Leerling- tevredenheidpeiling 2015 (LTP)

Download

De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de leerlingen onze school waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven is 8.07. Onze school scoort gemiddeld 8.07. De waardering van de leerlingen voor onze school is daarmee gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Overzicht tevredenheidcijfers

In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de tevredenheidcijfers voor de rubrieken waarover aan de leerlingen vragen zijn gesteld. De waardes in de tabel zijn van een 1 tot 3 schaal omgewerkt naar de meer gebruikelijke 1 tot 10 schaal.
 
 
Onze school
Referentiegroep
 
Deze peiling
Vorige peiling
Alle scholen
Kunstzinnige oriëntatie
9.7
9.3
9.2
Contact van de docent met leerlingen
9.4
8.9
8.9
Algemene tevredenheid
9.4
8.6
8.9
Werkvormen
8.1
8.3
8.1
De groep
8.7
7.7
8.2
De klas
7.9
7.6
7.5
Omgang van leerlingen onderling
7.9
7.5
8.0
Ouderbetrokkenheid
6.5
7.0
7.0
Welbevinden op school
7.2
6.6
7.2
Schoolgebouw en omgeving
7.3
6.9
7.4
Feedback/ ondersteuning door docent
6.8
6.8
7.2
Wereldoriëntatie
7.4
6.6
6.7
Rekenen en taal
6.6
6.6
6.7
 
  

Personeel tevredenheidpeiling 2014

De personeelsleden geven onze school een gemiddeld rapportcijfer van 7.57. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat personeelsleden aan hun school geven is 7.67.
  • Het gemiddelde rapportcijfer dat de personeelsleden aan hun baan geven is 7.33 (landelijk wordt de waardering voor de baan uitgedrukt met het rapportcijfer 7.73).
  • Van de personeelsleden geeft 100 procent aan dat men overwegend met plezier naar het werk gaat (landelijk is deze 95%).
  • 29 procent zou andere personen aanraden om op de school te komen werken (landelijk is dit 70%).
  • Van de personeelsleden is 86 procent tevreden over de sfeer op school.
Download
 
 

Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief

Vliegerdt nieuws