Jaarverslag

Het jaarverslag beschrijft de resultaten van de voorgenomen doelstellingen van het jaarplan van het voorgaande schooljaar. Het jaarplan is het dynamisch gedeelte van het schoolplan en beschrijft gedetailleerd(er) het voorgenomen beleid van de school voor de periode van één jaar.
Het Schoolplan maakt deel uit van de kwaliteitscyclus van de school en is gebaseerd op het beleid zoals geformuleerd in het overkoepelend Strategisch Beleidpllan 2015 - 2019 van PRIMOvpr. 
 
 
Download hier het jaarverslag van 2016-2017
Download hier het jaarverslag van 2015-2016
Download hier het jaarverslag van 2014-2015
Download hier het jaarverslag van 2013-2014
Download hier het jaarverslag van 2012-2013
Download hier het jaarverslag 2011-2012

Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief

Vliegerdt nieuws