Jaarplan

Het Schoolplan bestaat uit twee onderdelen:
  • Het statisch gedeelte en
  • Het dynamisch gedeelte.
Het statisch gedeelte beschrijft globaal het beleid van de school voor de periode van vier jaar (2015-2019). Daarnaast wordt in het statisch gedeelte teruggeblikt op de voorliggende periode van vier jaar.
Het dynamisch gedeelte beschrijft gedetailleerd(er) het voorgenomen beleid van de school voor de periode van één jaar en vormt zodoende het jaarplan.
Het Schoolplan maakt deel uit van de kwaliteitscyclus van de school en is gebaseerd op het beleid zoals geformuleerd in het overkoepelend Strategisch Beleidsplan 2015 - 2019 van PRIMOvpr.
 
De beleidskeuzen in dit Schoolplan dynamisch gedeelte zijn vooral gebaseerd op:
  • Het algemene beleid van PRIMOvpr;
  • De Wet op het Primair Onderwijs (WPO);
  • Het verslag van het schoolbezoek door de inspectie in het kader van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT);
  • De Monitor Algemeen;
  • Het voorliggende Schoolplan plan met bijbehorende jaarverslagen;
  • De (nieuwe) beleidskeuzen van de school uit het lopende Schoolplan.
Onze school streeft ernaar het maximale uit ieder kind te halen. Het planmatig werken, zoals via dit Schoolplan, is slechts middel om dit ultieme doel te bereiken.
 
Download hier het jaarplan 2018-2019
Download hier het jaarplan 2017-2018
Download hier het jaarplan 2016-2017
Download hier het jaarplan 2015-2016
Download hier het jaarplan 2014-2015
Download hier het jaarplan 2013-2014
Download hier het jaarplan 2012-2013
Download hier het jaarplan 2011-2012

Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief

Vliegerdt nieuws