Plusgroepen

Naast de zorg voor leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen wordt door middel van het project ‘Buiten de grenzen’ van Primovpr beleid ontwikkeld voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van meer en hoogbegaafdheid. Door dit beleid op te nemen in het zorgbeleid van de school wordt passend onderwijs ook voor deze excellente leerlingen in de toekomst gewaarborgd.
 
Het project wordt gecoördineerd door een specialist van Primovpr. Zij werkt binnen het project samen met diverse partijen: voorschoolse opvang, voortgezet onderwijs en bedrijven.
Iedere school van Primovpr heeft een schoolcoördinator voor Buiten de grenzen. De schoolcoördinator houdt nauw contact met de projectcoördinatoren, de ouders, de leerlingen en de leerkrachten met als doel om ook deze groep kinderen passend onderwijs te bieden.
 
Er zijn verschillen tussen de scholen; er zijn scholen die ervaring opgedaan hebben met het zo vroeg mogelijk signaleren van deze leerlingen, een aantal scholen neemt de specifieke zorg voor deze leerlingen mee in de beschrijving en uitvoering van het groepsplan of gaat starten met plusuurtjes in de eigen school.
De ervaringen worden gedeeld in de werkgroep Buiten de grenzen, de ouderklankbordgroep en op speciale bijeenkomsten voor coördinatoren en leerkrachten.
Naast de activiteiten op de scholen zijn er plusgroepen buiten de eigen school voor alle meer en hoogbegaafde leerlingen van Primovpr waar leerlingen op hun eigen niveau met elkaar kunnen leren.
 
Het beleid van Buiten de Grenzen wordt op obs De Vliegerdt zoveel mogelijk voortgezet; zo  worden de meer en hoogbegaafde leerlingen zo vroeg mogelijk gesignaleerd. En de specifieke zorg voor deze leerlingen wordt opgenomen in de groepsplannen.

Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief

Vliegerdt nieuws