Ouderbijdrage

Uit de ouderbijdragen worden feesten, de sportdag en bijdragen voor de schoolreis betaald. De bijdrage voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt € 55,00. 
De ouderbijdrage wordt jaarlijks in oktober door de MR vastgesteld. Wanneer een kind later in het jaar op school komt, wordt dit na rato verrekend.
Het is mogelijk om de ouderbijdrage in termijnen te betalen. U kunt hierover contact opnemen met Ger Heijden.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De biijdrage voor de schoolreis is verplicht.
 
Het rekeningnummer van de oudervereniging is: NL 09 RABO 0375951911 ten name van oudervereniging obs De Vliegerdt.

Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief

Vliegerdt nieuws