Hulp ouders

Hulp van ouders stellen wij erg op prijs! U kunt op diverse manieren op school helpen:
  • U kunt uw e-mailadres doorgeven aan de oudervereniging; zij benaderen u dan bij bepaalde festiviteiten. U kunt zelf aangeven of u in de gelegenheid bent om te helpen.
  • U kunt lid worden van de stuurgroep van de oudervereniging. U helpt samen met andere ouders en enkele teamleden met het bedenken van activiteiten en de uitvoering ervan.
  • U kunt lid worden van de MR. U denkt samen met andere ouders en enkele personeelsleden mee over beleidsmatige aspecten van het onderwijs op De Vliegerdt.
  • U kunt benaderd worden door de leerkracht van uw kind(eren) met de vraag voor hulp bij een bepaalde activiteit.

De e-mailadressen van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad zijn:

ov@devliegerdt.nl

mr@devliegerdt.nl

 

Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief

Vliegerdt nieuws