Huiswerk

Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen huiswerk mee voor onder andere geschiedenis, aardrijkskunde en spelling. Voor het leren maken van huiswerk hebben we een aantal afspraken opgesteld:
  • Op de samenvatting of het huiswerkblad wordt de datum van de toets en de datum wanneer het huiswerk meegegeven is vermeld.
  • De samenvatting wordt in de klas besproken en belangrijke zaken worden onderstreept.
  • Met de leerlingen wordt besproken wanneer, hoe vaak en hoe het huiswerk het beste geleerd kan worden.
  • De leerlingen van groep 7 en 8 noteren het huiswerk in hun huiswerkmapje.
 

Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief

Vliegerdt nieuws